ลูกแบดรุ่น Tournament ที่พัฒนามาเพื่อคนไทย เพื่อให้ผู้เล่นลูกแบดมินตัน

ลูกแบดรุ่น Tournament ที่พัฒนามาเพื่อคนไทย เพื่อให้ผู้เล่นลูกแบดมินตัน มีสมรรถนะที่ดีที่สุดในการเล่น โดยเน้นไปที่ความเร็วและความทนทานในการใช้งาน โดยลูกแบดมินตัน รุ่น Tournament นี้มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับความเร็วและวิถีการตีของผู้เล่น โดยมีความเร็วสูงถึง 75 ทำให้เป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย#ลูกแบดมินตัน