Get the most out of every workout.

Club-quality cardio exercise equipment for your home.

All Products

Treadmill

Elliptical

Exercise Bike

Strength Training

All Products

Treadmill

Elliptical

Exercise Bike

Strength Training

> ALL PRODUCT

> SLIMMATE

> XTERRA

> GRAND SPORT

> GRAND BODY SMITH

> TREADMILL

> ELLIPTICAL

> EXERCISE BIKE

> STRENGHT TRAINING

Treadmill GS GT7s

Description :

 • กำลังมอเตอร์ AC 2 CHP (5 PHP)
 • ปรับความเร็ว 1 – 20 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 20 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 56 x 158 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 180 กก.

Treadmill GS GT5s

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 2.5 CHP (4 PHP)
 • ปรับความเร็ว 1 – 18 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 18 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 52.50 x 148 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

Treadmill TR6.45

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 2.8 CHP (4 PHP)
 • ปรับความเร็ว 1.8 – 18 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 12 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 51 x 147.50 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 130 กก.

Treadmill TR6.8

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 5.0 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 18 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 15 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 51 x 152.50 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

Treadmill SM 2421

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 2.0 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 12 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 12 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 42 x 125 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 90 กก.

Treadmill SM K1432

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 1.25 HP
 • ปรับความเร็ว 0.8 – 12 กม./ชม.
 • ปรับความชัน Manual 3 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 43 x 120 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 80 กก.

Treadmill SM 2490A

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 1.75 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 16 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 15 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 49 x 130 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 110 กก.

Treadmill SM 8451

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 1.75 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 16 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 15 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 45 x 124.50 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กก.

Treadmill SM 1431M

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 1.75 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 16 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 15 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 45 x 124.50 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กก.

Treadmill SM K6480

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 1.75 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 16 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 15 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 45 x 124.50 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กก.

Elliptical SM E912e

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 5.0 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบไฟฟ้า 32 ระดับ
 • ช่วงก้าวยาว 15 นิ้ว
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กก.

Elliptical SM C1901e

Description :

 • กำลังมอเตอร์ DC 1.75 HP
 • ปรับความเร็ว 1 – 16 กม./ชม.
 • ปรับความชัน 0 – 15 ระดับ
 • ขนาดพื้นที่วิ่ง (กว้างxยาว) 49 x 130 ซม.
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 110 กก.

Elliptical SM 605EA

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 6.0 กก.
 • ปรับแรงต้าน Manual 8 ระดับ
 • ช่วงก้าวยาว 14.50 นิ้ว
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 100 กก.

Elliptical SM 6001e

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 6.0 กก.
 • ปรับแรงต้าน Manual 8 ระดับ
 • ช่วงก้าวยาว 13 นิ้ว
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 90 กก.

Elliptical SM 618EA

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 6.0 กก.
 • ปรับแรงต้าน Manual 8 ระดับ
 • ช่วงก้าวยาว 13 นิ้ว
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 90 กก.

Elliptical FS 5.9e

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 10.50 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบไฟฟ้า 20 ระดับ
 • ปรับความชัน ด้วยระบบไฟฟ้า 20 ระดับ
 • ช่วงก้าวยาว 20 นิ้ว
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

Elliptical FS 5.3e

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 9.50 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบไฟฟ้า 20 ระดับ
 • ปรับความชัน Manual 3 ระดับ
 • ช่วงก้าวยาว 20 นิ้ว
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

Upright Bike FS 4.0u

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 10.0 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบไฟฟ้า 20 ระดับ
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 136 กก.

Recumbent Bike SB 4.5r

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 10 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบไฟฟ้า 20 ระดับ
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 136 กก.

Spinning Bike MB 8.5 C/B

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 22 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบ Multilevel Resistance
 • มี SPD Cleat รองรับการสวมใส่กับรองเท้าจักรยาน
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 136 กก.

Home Gym | Station HJ-B071

Description :

 • Flywheel น้ำหนัก 22 กก.
 • ปรับแรงต้าน ด้วยระบบ Multilevel Resistance
 • มี SPD Cleat รองรับการสวมใส่กับรองเท้าจักรยาน
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 136 กก.

คานบริหารบาร์เบล

พร้อมแผ่นน้ำหนัก40 KG – DDS7302

Description :

 • อุปกรณ์สำหรับฝึกและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • คานรับน้ำหนักชุปโครเมี่ยม พร้อมคอลลาร์ล็อคแผ่นน้ำหนัก
 • แผ่นน้ำหนักทำสี ขนาดรู 28 มม. น้ำหนักรวม 40 กิโลกรัม
 • สามารถใช้งานร่วมกับ สินค้า ม้าบริหารบาร์เบล DDS 7302
 • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง

ม้าบริหารบาร์เบล DDS 7302

Description :

 • อุปกรณ์สำหรับฝึกและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • สามารถใช้งานร่วมกับ สินค้า DDS 7302 คานบาร์เบลพร้อมแผ่นน้ำหนัก
 • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

ม้าบริหารหน้าท้อง DDS 1108

Description :

 • อุปกรณ์สำหรับฝึกและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
 • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง
 • สามารถปรับระดับช่วงขาสูง – ต่ำได้หลายระดับ
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

ม้าบริหารปรับระดับ DDS 1203

Description :

 • อุปกรณ์สำหรับฝึกบริหารดัมเบลแบบปรับพนักพิงได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมเช่น ดัมเบล และ เครื่องแมชชีน
 • เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้หลายส่วน ปรับใช้งานได้ตามต้องการ
 • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง
 • สามารถปรับระดับช่วงขาสูง – ต่ำได้หลายระดับ
 • รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 150 กก.

บาร์โหนตั้งพื้น DDS 7711

Description :

 • อุปกรณ์สำหรับฝึกและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • โครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพดี มีความคงทน แข็งแรง
 • สามารถใช้กับท่าบริหารได้หลากหลายท่า
GRAND MARKETING CO.,LTD.


Head Office
26, 28 Soi Ramkhamheang 65, Ramkhamheang Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Sales Office
Grand Sport Park Nawamin 357 Moo 6 Nawamin Rd., Khlong Kum, Bueng Kum, Bangkok 10240

Quick Links